"Cəmiyyətin tərəqqisi bir çox cəhətdən indi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılı olacaqdır". Heydər Əliyev. "Mənim gənclərə xüsusi münasibətim var, mənim ürəyim sizinlədir. Siz bütün işlərdə mənə arxalana bilərsiniz. Mən də sizə arxalanıram". İlham Əliyev
Untitled Document
  Home Page
  Organizers & Sponsors
  Sessions / Topics
  Committees
  Guide for Paper Submision
  Registration
  Paper Submision
  Conference Program
  Important Dates
  Contact

Untitled Document
2018 Sponsor

Untitled Document
Organizers

Proceedings
2017-1 2017-2
2018-1 2018-2

Untitled Document