KonfransIn təşkİlat Komİtəsİ

Təşkilat komitəsi ilə tanış olun

SƏDR:

Professor Havar Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universitetinin Rektoru

MÜAVİN:

Dos. Elçin Süleymanov, Bakı Mühəndislik Universitetinin Prorektoru

MƏSUL KATİB:

Dos. Babək Abbasov, Bakı Mühəndislik Universiteti

ELMİ HEYƏT

Akademik Vaqif Abbasov, AMEA-nın Y. Məmmdəliyeva adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru
Akademik Ramiz Məmmədov, AMEA-nin akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru
Akademik Məmməd Salmanov, AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru

Prof. Eyyub Quliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Prof. Elşad Qurbanov, Bakı Dövlət Universiteti
Prof. Həmzağa Orucov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Prof. Niftalı Qocayev, Bakı Dövlət Universiteti
Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu, Atatürk Universiteti, Türkiyə

Prof. Dr. Kerem Karabulut, Atatürk Universiteti, Türkiyə
Prof. Akif Hüseynli, Bakı Mühəndislik Universiteti

Prof. M. Ziad Saghir, Department of Mechanical and Industrial Engineering, Ryerson University, Toronto, Canada,

Prof. Isaac Elishakoff Distinguished Research Professor Department of Ocean and Mechanical Engineering Florida Atlantic University, USA

Prof. Natalya D. Vaysfel'd - Head of Department of Mathematical Physics Methods Institute of Mathematics, Economics and  Mechanics Odessa National Mechnikov University 
Prof. Alp Malazgirt, SolBridge İnternational School of Business, Korea
Prof. James F. Rinehart, Troy University, USA
Prof. Manouchehr Mokhtari, University of Maryland, USA
Prof. Eldar Məsimov, Bakı Dövlət Universiteti
Prof. Eldar Qocayev, Azərbaycan Texniki Universiteti
Prof. H. Orucov, Azərbaycan Texniki Universiteti
Prof. Məmmədəli Ramazanlı, Bakı Dövlət Universiteti
Prof. Minaxanım Nuriyeva, Bakı Mühəndislik Universiteti
Prof. H. Zərbəliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti
Prof. N. Əhmədov Fizika Problemləri İnsitutu
Prof. Larisa İsmayılova, Fizika Problemləri İnsitutu
Prof. F. Rüstəmov Fizika Problemləri İnsitutu
Prof. İzzət Əfəndiyeva, Bakı Dövlət Universiteti
Prof. R. Cəfərov Bakı Dövlət Universiteti
Prof. S. Allahverdiyev Rusiya EA, Moskva
Prof. А.К. Шайтан, Московский Государсвенный Унив
Prof. T. Birşteyn, Rusiya EA, Sankt- Peterburq
Prof. Nadir Alışov Ukraina EA, Kiev
Prof. M. Qorbaçuk Ukraina EA, Kiev
Prof. V. Musayev Azərbaycan Texniki Universiteti
Prof. Ə. Abdinov, Bakı Dövlət Universiteti
Prof. M. Mahmudov, Azərbaycan Texniki Universiteti
Prof. E. Məmmədov, Azərbaycan Texniki Universiteti
Prof. R. Əlizadə, Azərbaycan Texniki Universiteti
Prof. Şahin Xəlilli, Bakı Mühəndislik Universiteti
Prof. V. Nəsirov, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti
Prof. E. Eyvazov, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti
Prof. Y. Nurullayev, Fizika Problemləri İnsitutu
Prof. İ. Əliyev, Bakı Dövlət Universiteti
Prof. Fərhad Rəhmanov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Prof. Sabir Orucov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Elm. Dr. Təranə Hacıyeva, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Kamran T. Mahmudov, Centro de Química Estrutural, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisbon, Portugal

Elm. Dr. Rəvan Rəhimov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Təşkilat komitəsi

Prof. Havar Məmmədov - Sədr
Dos. Elçin Süleymanov - Sədr müavini
Dos. Babək Abbasov - Məsul katib

Prof. Həmzağa Orucov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Bayram Hüseynzadə, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Manafəddin Namazov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Yavər Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Afər Əlifov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Mayıs Əzizov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Seyran Qayıbov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Rauf Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Ətrabə Gül, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Kənan Bəşirov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Niyaməddin Haşımov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Baba Qasımov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Rakib Əfəndiyev, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Cəmil Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Emin Ağayev, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Hümbət Əliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Hüseyin Mirzəyev, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Yusif Abdullayev, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Ədalət İbadov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Nəsimi Kamalov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Elvin Əlirzayev, Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
Dos. Firudin Sultanov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Bilal Dədəyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Pərviz Həsənov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Təyyar Mustafayev, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Murad İsgəndərov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Naqif Nəbiyev, Bakı Dövlət Universiteti
Dos. Nurlana Hüseynova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Rəşail İsmayılov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Elçin Sultanov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Azər Əhmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Vaqif Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. İslam Hüseynov, Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası
Dos. Anar Rüstəmov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Gülşən Ağayeva, Bakı Dövlət Universiteti
Dos. Gülnarə Hakverdiyeva, Bakı Dövlət Universiteti
Dos. N. Dərvişov, Bakı Dövlət Universiteti
Dos. Rəna Abbaslı, Bakı Dövlət Universiteti
Dos. Svetlana Demühəmmədova, Bakı Dövlət Universiteti
Dos. T. Quliyeva, Bakı Dövlət Universiteti
Dos. Nərminə Əliyeva, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Lalə Vəliyeva, Bakı Dövlət Universiteti
Dos. Lalə Hacıyeva, Bakı Dövlət Universiteti
Dos. Zahid Hacıyev, Bakı Dövlət Universiteti
Dos. Mübariz Yolçuyev, Bakı Dövlət Universiteti
Dos. Uğurlu Nadirov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Rəşad Səlimov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Dos. Pərviz Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Həzi Eynalov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Samir Quliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Anar Rza, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dos. Rasim Abutalıbov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Fərhad Şirzadov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Xanlar Heydərov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dos. Azər İmamquliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Vüqar Muradov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dr. Ferid Cebiyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dr. Elsevar Ibadov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dr. Ülkər Abdurrəhmanova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dr. İntiqam Bəşirov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Xəqani Bəşirov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dr. Şəhriyar Muxtarov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Razim Bayramov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Həzi Qasımov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Ülkər Ağayeva, Bakı Dövlət Universiteti
Dr. Hüseyin Xəlilov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. M. Məmmədov, Bakı Dövlət Universiteti
Dr. Şölə İsayeva, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Venera Süleymanova,  Western University, Canada
Dr. Ziyafət Hüseynova, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Zəminə Ziyayeva, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Zabitə Teymurlu, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Sədrəddin Hüseyn, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Adil Aminov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Elmar İmanov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Natiq Adilov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Fizuli Əliyev, Bakı Mühəndislik Universiteti

Dr. Arzu Məmmədova,Bakı Mühəndislik Universiteti
Dr. Röya Nəzərova, Bakı Mühəndislik Universiteti.

Gülçöhrə İbrahimova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Mahtəb Abasova, Bakı Mühəndislik Universiteti
Mənsur Məhərrəmov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Etibar Seyidzadə, Bakı Mühəndislik Universiteti
Əli Həsənov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Cavanşir Salmanov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Xəyyam Məsiyev, Bakı Mühəndislik Universiteti
Aynurə Bəşirova, Bakı Mühəndislik Universiteti
Yusif Yusifov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Cavid Misirli, Bakı Mühəndislik Universiteti
Xatirə Yusifova, Bakı Mühəndislik Universiteti
Rüfət Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Sevil İmanova, Bakı Mühəndislik Universiteti
Nərgiz Nəhmətova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Zamin Babaşov, Bakı Miihendislik Universiteti
Qədir Əsgərzadə, Bakı Miihendislik Universiteti

Ülvi Babayev, Bakı Mühəndislik Universiteti

İşçi heyəti

Dos. Babək Abbasov, Sədr
Şəfəq Əlizadə,Sədr müvani
Yegzar Cəfərov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Aysel Talıbova, Bakı Mühəndislik Universiteti
Xanım Fətullayeva, Bakı Mühəndislik Universiteti
Afaq Rzayeva, Bakı Mühəndislik Universiteti
Turanə Abdullayeva, Bakı Mühəndislik Universiteti
Günay Vəliyeva, Bakı Mühəndislik Universiteti
Kamil Əhmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Rəvan Rəhimov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Orxan Hüseynov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Etibar Qəhrəmanov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Ləman Abdullazadə, Bakı Mühəndislik Universiteti
Zamin Babaşov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Səid Bağırov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Ağamir Əsgərov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Cahid Məmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti
Elnur Rəhimov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Xaqan Balayev, Bakı Mühəndislik Universiteti

Fəridə Nurməmmədova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Nargilə Məmmədova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Rəşad Əliməmmədov, Bakı Mühəndislik Universiteti

Sevinc Məhərrəmova, Bakı Mühəndislik Universiteti

Könül Məmmədova, Bakı Mühəndislik Universiteti