BÖLMƏLƏR VƏ MÖVZULAR

 

05-06 May  2017 tarixlərində keçiriləcək “Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı” aşağıdakı elm sahələrinə aid məqalələri qəbul edir:

 

Mühəndislik elmləri
 • Kompyuter elmləri və İKT
 • Kimya mühəndisliyi
 • Mexanika və sənaye mühəndisliyi
Təbiət elmləri
 • Fizika
 • Riyaziyyat
 • Kimya
 • Biologiya
İqtisadiyyat elmləri
 • İqtisadiyyat
 • İdarəetmə
 • Maliyyə və Mühasibat uçotu
 • Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
 • Beynəlxalq Münasibətlər
Tarix və hüquq elmləri
 • Tarix
 • Hüquq
Filologiya elmləri
 • Filologiya
 • Pedaqoqika
 • Türk dili və ədəbiyyatı
 • İngilis dili və ədəbiyyatı
 • Psixologiya
 • Tərcümə